Wpływamy na wzrost gospodarczy, finanse publiczne i ochronę zdrowia

Jak ubezpieczyciele wpływają na gospodarkę i finanse publiczne

Branża ubezpieczeniowa wnosi znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki, wpływa na wzrost PKB oraz dobrobyt ekonomiczny. To jeden z największych krajowych inwestorów, zapewniający kapitał dla rozwoju firm oraz współfinansujący państwowe i samorządowe inwestycje. Przyczynia się też do stabilności systemu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia.

Ubezpieczyciele zainwestowali w polską gospodarkę ponad 160 mld zł oraz zapewnili kapitał na rozwój i innowacje przedsiębiorstw. Lokując prawie 60 mld zł w obligacje skarbowe, wspierają wydatki publiczne w infrastrukturę czy świadczenia publiczne dla milionów Polaków. Jednocześnie branża zwiększa stabilność finansów publicznych i zmniejsza ich zależność na szoki zewnętrzne.

Branża ubezpieczeniowa silnie wpływa na rozwój innych gałęzi polskiej gospodarki, m.in.: sektora handlowego i naprawy aut, nieruchomości, finansów, przetwórstwa przemysłowego oraz transportu i logistyki. Generowana w ten sposób łączna wartość dodana to ponad 35,9 mld zł, 225 tys. miejsc pracy oraz wyższe dochody dla gospodarstw domowych pracowników.

Ubezpieczenia stanowią też istotne wsparcie dla publicznego systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych. Branża przyczynia się do zwiększenia dostępności i jakości ochrony zdrowia bez obciążania finansów państwa. Pomaga także gromadzić większe oszczędności, co wpływa na standard życia Polaków przechodzących na emeryturę i zmniejsza napięcia finansowe w publicznym systemie emerytalnym.

Wzrost oszczędności Polaków i kapitał na inwestycje

Niski poziom oszczędności w Polsce i wynikający z niego brak kapitału ograniczają inwestycje firm w innowacje i rozwój, a państwa oraz samorządów w infrastrukturę transportową czy komunalną. Spowalnia to proces doganiania najbogatszych krajów. Branża ubezpieczeniowa, dzięki temu, że jest trzecim największym inwestorem instytucjonalnym w Polsce, inwestującym 160 mld zł, odpowiada na tę potrzebę. Już co dziesiąta złotówka pożyczona przez państwo pochodzi właśnie od firm ubezpieczeniowych. To prawie 60 mld zł, za które sfinansowano wydatki publiczne na infrastrukturę czy świadczenia społeczne.

Wyższe PKB, wartość dodana i miejsca pracy w całej gospodarce

Branża ubezpieczeniowa poprzez swoją działalność pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy, bogacenie się społeczeństwa oraz powstawanie nowych miejsc pracy i wzrost innowacyjności w firmach. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstw na każdym etapie bez odpowiedniej asekuracji, która ogranicza ich codzienne ryzyka związane z prowadzeniem działalności. Firmy ubezpieczeniowe przez własne inwestycje i wypłacane odszkodowania wspierają też rozwój takich branż, jak finanse czy nieruchomości, przemysł i ochrona zdrowia. Łączny wkład ubezpieczeń w polską gospodarkę to 2 proc. PKB.

Istotne wsparcie dla publicznego systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych

Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii. Będzie to skutkowało wzrostem wydatków nie tylko na ochronę zdrowia, lecz także na emerytury. Ubezpieczyciele mogą pomóc państwu, generując dodatkowe 1 proc. PKB wydatków na zdrowie do 2030 r. i zwiększając oszczędności Polaków przechodzących na emeryturę. Towarzystwa ubezpieczeniowe są także w stanie zwiększyć zakres usług medycznych i podnieść jakość zdrowia publicznego w Polsce.