Ograniczamy skutki ryzyka w życiu prywatnym

Jak ubezpieczyciele wpływają na społeczeństwo

Branża ubezpieczeniowa zapewnia Polakom poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu. Ochrona życia i zdrowia oraz majątku, zabezpieczenie podczas podróży, szybszy dostęp do leczenia czy wsparcie w procesie oszczędzania na emeryturę i zabezpieczenie przyszłości bliskich to ważne elementy, które wpływają na standard życia.

Coraz więcej Polaków dostrzega korzyści płynące z dodatkowego zabezpieczania swojego życia, zdrowia i majątku. 10 mln ubezpieczeń obejmuje domy, mieszkania i ruchomości, co daje ochronę przed skutkami takich zdarzeń, jak pożar, zalanie czy kradzież. Około 60 proc. wszystkich domów w Polsce jest ubezpieczonych.

2 mln Polaków posiadających prywatne ubezpieczenia zdrowotne zyskuje szybki dostęp do leczenia. Dodatkowe korzyści to odciążenie państwowej służby zdrowia, możliwość szybkiej diagnozy i podjęcia leczenia czy rehabilitacji, a także mniejsze koszty dla pracodawców z powodu absencji chorobowej pracowników.

Ubezpieczenia to również możliwość uzyskania przez długookresowe oszczędzanie wyższej emerytury nawet o 1/4. W przypadku choroby, śmierci lub kalectwa to zaś gwarancja zabezpieczenia finansowego dla najbliższych, która pozwala zachować standard życia nawet kilka lat po tragedii.

Ochrona życia, zdrowia i bliskich

Tylko 1/10 Polaków ma indywidualne ubezpieczenie na życie. W razie choroby, wypadku czy śmierci zabezpiecza ono ubezpieczonych oraz ich bliskich, pozwalając utrzymać standard życia nawet przez kilka lat po tragedii. Tylko w 2016 r. Polacy otrzymali ponad 18,3 mld świadczeń. W wielu przypadkach było to realne uzupełnienie niskich świadczeń ze strony państwa.

Szybszy dostęp do leczenia

Na wizyty do niektórych lekarzy Polacy czekają miesiącami, a na zabiegi nawet dłużej. Dlatego już ponad 2 mln Polaków ma prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Pozwala to zmniejszyć lukę w dostępie do ochrony zdrowia i zwiększyć poziom zdrowia polskiego społeczeństwa. Polacy cenią w prywatnej ochronie zdrowie szybkość i fachowość obsługi.

Ochrona w podróży zagranicznej

Polacy coraz chętniej podróżują po świecie. Wielu z nich dotknęły zdarzenia losowe, które dzięki wykupionej polisie turystycznej nie obciążyły ich portfeli. W 2016 r. ubezpieczyciele wypłacili 170 mln zł z tego tytułu. Dotyczyło to zarówno sytuacji odwołania rezerwacji hotelu czy biletu lotniczego, jak i dużo bardziej dramatycznych wydarzeń, kiedy konieczne było skomplikowane leczenie czy przetransportowanie chorego do kraju.

Ochrona majątku

W Polsce ubezpieczenia majątkowe chronią ponad 10 mln mieszkań i domów, a także przedmioty takie jak telewizory, czy kosztowności w nich się znajdujące. W 2016 r. wypłacono Polakom z tego tytułu ponad 1 mld zł. Rola ubezpieczeń majątku będzie cały czas rosła, ponieważ wzrastają dochody i rośnie wartość dóbr, które chcemy chronić.

Bezpieczna podróż autem

Na polskich drogach co godzinę dochodzi do 47 kolizji. Milionom Polaków ubezpieczyciele gwarantują wypłatę odszkodowania na naprawę uszkodzonych pojazdów. Chronią też kierowców przed kosztami wynikającymi np. ze spowodowania uszczerbku na zdrowiu, a poszkodowanym zapewniają finansowanie leczenia czy rehabilitacji. W 2016 r. wypłaty z tytułu OC i AC wyniosły 12 mld zł.

Wyższa emerytura 

Większość Polaków liczy na emeryturę od państwa i zaczyna oszczędzać zbyt późno, by godziwie żyć podczas jesieni życia. Wielu Polaków twierdzi (40 proc. w wieku 25–45 lat), że nie dożyje wieku emerytalnego, co niekoniecznie jest prawdą, ponieważ żyjemy coraz dłużej. Oszczędzając dzisiaj 100 zł miesięcznie, jesteśmy w stanie podnieść standard życia po przejściu na emeryturę nawet o około 25 proc.

Zaangażowanie społeczne ubezpieczycieli 

Działalność sektora ubezpieczeń wykracza daleko poza ochronę wynikającą z umów z klientami. Firmy ubezpieczeniowe prowadzą szerokie kampanie społeczne i edukacyjne, zwiększając świadomość firm i obywateli na temat ryzyk i promując prewencję. Wspierają też ważne społecznie inicjatywy oraz instytucje, które niosą pomoc, takie jak straż pożarna, domy dziecka, szkoły, policja, szpitale czy organizacje pozarządowe.