Kontakt

Polska Izba Ubezpieczeń – organizacja samorządu branżowego reprezentująca wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa
office@piu.org.pl
tel: +48 22 42 05 105

fax: +48 22 420 51 87