Umożliwiamy rozwój i ograniczenie skutków ryzyk dla firm

Jak ubezpieczyciele wpływają na przedsiębiorstwa

Stabilnością firmy mogą zachwiać również roszczenia jej klientów. Ubezpieczenie OC to oprócz wypłaty odszkodowania, pomoc prawników oraz rzeczoznawców. Jest to nieocenione wsparcie, szczególnie dla firm inwestujących i eksportujących zagranicą. Ubezpieczenia niwelują jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw, jakim są zaległości w płatnościach ze strony kontrahentów w kraju i zagranicą. W 2016 r. ubezpieczyciele obejmowali ochroną obrót firm wart 460 mld zł, czyli równowartość jednej czwartej gospodarki Polski. Wraz z ekspansją zagraniczną polskich firm wzrasta potrzeba ochrony ich biznesu w innych krajach.

Ochrona majątku i produkcji firm

Wartość ubezpieczonego majątku polskich organizacji sięga 1,7 bln zł. To prawie 60 proc. całego majątku zgromadzonego przez przedsiębiorstwa. Pożar, uderzenie pioruna, powódź, ale też kradzieże czy zakłócenia produkcyjne to główne ryzyka dla aktywów i działalności firm. Ubezpieczając majątek i działalność produkcyjną, unikają one przestojów w produkcji, zwolnień pracowników, a nawet bankructwa.

Zapewnienie stabilności finansowej

Zachowanie płynności finansowej to wyzwanie zarówno dla małych, jak i dużych firm w Polsce. Głównym zagrożeniem są zaległości w płatnościach ze strony kontrahentów oraz klientów w kraju i za granicą, które rocznie wynoszą nawet 100 mld zł. W 2016 r. polscy przedsiębiorcy zabezpieczyli obrót swoich firm u ubezpieczycieli na ponad 460 mld zł, niwelując ryzyko w swojej działalności.

Ochrona przed roszczeniami osób trzecich

Każda firma niezależnie od wielkości i tego, czy jest przedsiębiorstwem produkcyjnym czy usługowym, ponosi odpowiedzialność za swoje produkty i usługi. W celu uniknięcia odszkodowań za każdy potencjalny błąd podczas produkcji lub losowe wady produktów ponad połowa firm ubezpiecza się od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Ubezpieczenia takie są także warunkiem pozyskania kontrahentów zagranicznych.

Ochrona zdrowia pracowników

Ubezpieczenia zdrowotne pracowników mogą pełnić istotną rolę w systemie ochrony zdrowia. Działania pracodawców dążące do lepszego dostępu pracowników do lekarza czy badań mogą długofalowo obniżać koszt absencji chorobowych nawet o 70 proc. Dobra i skoordynowana opieka medyczna zapewnia pracownikom w razie choroby łatwy dostęp do specjalistów czy badań. Dzięki nim zmniejsza się ryzyko powikłań i możliwy jest szybszy powrót do zdrowia.

Ochrona rolnictwa i zabezpieczenie przed zmianą klimatu 

Nagłe zjawiska pogodowe, wynikające ze zmian klimatu, powodują coraz więcej zagrożeń dla majątku Polaków, infrastruktury użytku publicznego czy też produkcji rolnej. W przypadku powodzi z 2010 r. ubezpieczyciele wypłacili odszkodowania o wartości 1,7 mld zł. Ochrona przez skutkami zjawisk pogodowych jest szczególnie ważna dla rolników. Jest nią objęte blisko 1/3 upraw w Polsce.

Zabezpieczenie eksportu

Wraz z ekspansją zagraniczną polskich firm wzrasta potrzeba ochrony ich biznesu w innych krajach. W 2016 r. ubezpieczyciele gwarantowali ponad 114 mld zł polskiego eksportu, zabezpieczając zarówno majątek, jak i transakcje. Coraz bardziej istotne jest zabezpieczenie ekspansji polskich firm na rynkach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie trafia już 21 proc. polskiego eksportu.